วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สั่งซื้อ ข้าวคุณธรรม ทางไปรษณีย์

โครงการ ข้าวคุณธรรม ได้เข้าร่วมโครงการ อร่อยทั่วไทย สั่งซื้อได้ที่ไปรษณีย์ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.postemart.com/shop/