วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1/2555ปุจฉา : LOGO ร้าน Farmer Shop มีความหมายอย่างไร ?
วิสัชนา : ความหมายของ LOGO ร้าน Farmer Shop มีความหมายดังนี้


• ตัว F ย่อมาจาก Farmer ที่สื่อถึงร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป
• รูปคนอยู่ในวงรี ลักษณะจับมือกัน สื่อถึงระบบธุรกิจที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน
• รูปใบหน้ายิ้มแย้ม สื่อถึงความสุขร่วมกันของผู้ผลิตและผู้บริโภ
• ลักษณะเส้นลายไทยที่ปลายพุ่งขึ้น สื่อถึงความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ และแสดงถึงแบรนด์ของ ประเทศไทย
                   • การใช้โทนสีเขียว สื่อถึงสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย สีแดง ขาว น้ำเงิน แสดงถึงความเป็นแบรนด์ธุรกิจของคนไทย