วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2553

ปุจฉา : เมื่อเกิดประชาคมอาเซียน ไทยได้เปรียบเรื่อง "ข้าว" ในด้านใด?
วิสัชนา: เรื่องคุณภาพ...เพราะข้าวไทยขึ้นชื่อว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในประเทศไทย แต่ติดเรื่องราคาที่มีแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน คือ
1.เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการรองรับไว้หลายด้าน ทั้งการเปิดศูนย์ Hot Line ให้คำปรึกษา, การกำหนดประเภทของข้าว ที่ให้นำเข้าได้เฉพาะ ปลายข้าวสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม, การ ตรวจสอบสารตกค้าง, การลงทะเบียนผู้นำเข้า, การตรวจสอบติดตาม การนำข้าวไปใช้ และการกำหนดด่านนำเข้านั้น เชื่อว่าเพียงพอที่จะ เป็นเกราะป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีนำเข้าข้าว ภายใต้ข้อตกลงอาฟต้า
2.และอาจต้องรอต้องรอดูผลกระทบอีกสักพักว่าจะมีอะไรน่าห่วง ในสินค้าข้าว แต่มาตรการหลายด้านที่พาณิชย์วางไว้ สมาคมฯ คิดว่า เพียงพอที่จะกำหนดให้ข้าวที่นำเข้าจากเพื่อนบ้าน ภายใต้อาฟตา อยู่ในลู่ทางที่จะไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทย แต่อาจจะ กระทบบ้างในส่วนของตลาดอาหารสัตว์ ที่นำปลายข้าวไปใช้ แต่คงไม่ได้เสียหายมาก และไม่น่าจะมีผลต่อตลาดข้าวที่ใช้ สำหรับการบริโภค