วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2/2554

ปุจฉา : โครงการของขวัญปีใหม่ร้าน Farmer Shop ปีนี้มีชุดของขวัญกี่แบบ ?
วิสัชนา : โครงการของขวัญปีใหม่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเสริมสร้างบรรยากาศในเทศการปีใหม่ด้วยการสรรหา “ของขวัญคุณภาพ ราคาเป็นธรรม”เพื่อนำความสุขส่งมอบให้แด่คนที่คุณรัก Catalog ของขวัญปีใหม่ 2555 ของโครงการร้าน Farmer Shop มีชุดของขวัญ 16 แบบค่ะ สามารถเข้าไปดูรูปแบบได้ที่ http://cai.ku.ac.th หรือ แวะมาชมที่ร้าน Farmer Shop อาคารฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.30-17.00 น. ค่ะ