วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2555


ปุจฉา : วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีอะไรบ้าง ?
วิสัชนา : วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีดังนี้
           1. เพื่อยกระดับเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างชำนาญการ ไปสู่การเป็นสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
           2. เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก
           3. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในการพัฒนางานความเข้มแข็งและเป็นธรรมาภิบาลของสหกรณ์
           4. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายรัฐและขบวนการสหกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
          5. ร่วมมือกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในการวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 1/2555


ปุจฉา : ขณะนี้โครงการร้าน Farmer Shop ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์เพื่อสุขภาพขึ้น โดยภาคีพันธมิตร : โรงเรียนครัวชมรมอาหารมังสวิรัติและผลิตภัณฑ์ อยากทราบว่ามีสิ่งใดน่าสนใจบ้าง ?
วิสัชนา : สัปดาห์เพื่อสุขภาพ ซึ่งจัดโดยภาคีพันธมิตร : โรงเรียนครัวชมรมอาหารมังสวิรัติและผลิตภัณฑ์ นั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจำหน่ายอาหารมังสวิรัติหลากหลายชนิด เช่น ปอเปี๊ยะสด กล้วยทอดชิชูย่า ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ลูกชิ้นมังสวิรัติ ต้มยำผัก 5 อย่าง  หูฉลามเยื่อไผ่ ผัดหมี่กะทิ เป็นต้น โดยจำหน่าย ณ เต้นท์ด้านหน้าร้าน Farmer Shop ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสามารถชิมและอุดหนุนสินค้ามังสวิรัติได้ถึงวัน ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ศกนี้