วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 1/2554

ปุจฉา : ดิฉันติดตามข่าวสารของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์บ่อยๆ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปเที่ยวตลาดสุขใจมา สินค้าในตลาดน่าสนใจมาก (ซื้อผัก-ผลไม้มาฝากคนทางบ้านหลายชนิด) ตั้งใจว่าจะไปดูสินค้าร้าน Farmer shop ด้วย แต่ไปแล้วร้าน Farmer shop เปลี่ยนไปจากแต่ก่อน ไม่ทราบว่ามีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไร แล้วร้าน Farmer shop จะมีจัดตั้งที่ไหนอย่างไร ?
วิสัชนา : ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจติดตามข่าวสารสถาบันฯและไปเที่ยวตลาดสุขใจ ขอเรียนให้ทราบดังนี้ค่ะว่า ร้าน Farmer shop ได้วางแผนร่วมกับตลาดสุขใจว่าจะร่วมกันดำเนินการจัดตั้งร้าน Farmer shop ในช่วง 6 เดือนแรกที่เปิดตลาดซึ่งตอนนี้ได้ครบกำหนดแล้ว
ขณะนี้กำลังเตรียมการที่จะเปิดที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ร้านค้าสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด จึงต้องขออภัยที่ไม่ได้ให้บริการท่าน อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้ เมื่อเราได้ปรับระบบการบริหารจัดการร้านให้เข้าที่แล้วท่านต้องพบกับร้าน Farmer shop ที่สวนสามพรานอย่างแน่นอน และสินค้าที่เราคัดสรรตอนนี้มีอยู่กว่า 273 รายการ หากสนใจขอเชิญเยี่ยมชมที่ www.cai.ku.ac.th นะค่ะ