วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สินค้าสหกรณ์/สินค้าชุมชน

ข่าวจากโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า วันนี้ท่านสามารถหาซื้อสินค้าสหกรณ์และสินค้าชุมชนได้ที่ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ สาขาปิ่นเกล้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.cai.ku.ac.th/sahakorn.pdf