วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2555


ปุจฉา : ได้ข่าวแว่วๆ มาว่าจะมีการจัดตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จริงหรือปล่าว ? จะสอบถามรายละเอียด จากใคร ได้บ้าง ?
วิสัชนา : จริงค่ะ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีแผนงานจะจัดตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อยกระดับเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ (เปาบุ้นจิ้น) เป็นสถาบันของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ ในการขับเคลื่อนให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์มีการทำงานอย่างเป็นอิสระ มีส่วนช่วยพัฒนาความเข้มแข็ง และเป็นธรรมาภิบาลของสหกรณ์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โทร. 02-940-6300 ค่ะ