วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน การประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีการประกาศรางวัลเกียรติคุณสหกรณ์/นักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี และขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ทำไมต้องนำคุณค่าเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ในช่วงเช้า สำหรับช่วงบ่ายพบกับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายธุรกิจผลไม้สหกรณ์เขาคิชกูฏโมเดล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cai.ku.ac.th/aa/coop_award.jpg