วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

ตอบคำถามออนไลน์ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 2/2555


ปุจฉา : สนใจเข้าร่วมโครงการ FARMER SHOP YOUNG AMBASSADOR จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ?
วิสัชนา : โครงการร้าน Farmer Shop กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรง มีความคิดดี และมีจิตสาธารณะ มาช่วยกันรณรงค์สร้างเครือข่ายสมาชิกร้าน Farmer Shop สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
               ยื่นใบสมัครได้ที่ห้องศูนย์เรียนรู้ข้าว (ข้างร้าน Farmer Shop) และ ร้าน Farmer Shop ทุกวันจันทร์ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.3018.30 น. หรือแฟ็กซ์เอกสารใบสมัครมาที่ 02-940-6300 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันวิสาข์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ www.cai.ku.ac.th โทร. 080-620-2932

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Farmer Shop Young Ambassador ทีมละ 2 คน
2. รับทราบผลการคัดเลือกทันทีหลังยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก
3. รับการปฐมนิเทศและอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าพบกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากทุกคณะ ทุกชั้นปี และศิษย์เก่า
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ร่าเริง กล้าแสดงออก ช่างพูด และมีความคิดสร้างสรรค์
- หากเคยทำกิจกรรมทั้งนอกและในมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีจิตสาธารณะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น